Условия за ползване

Следното е вярно за Общите условия на DBestCasino.com:

 • Всяка и всички употреби на "Уебсайт" се отнасят до dbestcasino.com
 • Всички употреби на "Ние", "Нас" и "Наши" в Общите условия се отнасят до DbestCasino.com.
 • Всички употреби на "Вие" се отнасят до посетителите на уебсайта и потребителите на неговото съдържание.
 • Всички употреби на "Споразумение" се отнасят до всички условия и известия, изложени в този документ.

Уебсайтът Ви се предлага при приемане от Ваша страна като посетител или потребител без изменение на Споразумението. Посещавайки и използвайки този Уебсайт, Вие се съгласявате с границите и ограниченията на Споразумението.

Препоръчително е да прочетете внимателно Споразумението, тъй като всяко използване на този Уебсайт представлява пълно съгласие със Споразумението.

Ако не можете да се съгласите напълно с това Споразумение, препоръчително е да напуснете Уебсайта. Ако не приемате Общите условия, нямате право да използвате Уебсайта.

Запазваме си пълното право да правим всякакви промени, изменения и допълнения в Споразумението, които сметнем за подходящи. Те могат да бъдат направени по наша преценка, без да е необходимо да уведомяваме който и да е потребител на Уебсайта.

Продължаването на използването на Уебсайта предполага такива дискреционни промени, което ще се счита за приемане на новото Споразумение. Приемането и спазването на това Споразумение е единственото условие да имате право да посещавате и използвате Уебсайта. 

Следните Общи условия ще се съгласите, като посетите Уебсайта:

 1. Цялото съдържание, публикувано на този Уебсайт (включително съдържанието, изпратено от Нас чрез маркетинг по електронна поща), е само с информационна цел. Ние не носим отговорност за резултата от каквито и да било действия, свързани с информацията, която сте прочели на Уебсайта.
 2. Ние не сме онлайн или мобилна хазартна формация и не приемаме и не улесняваме финансови транзакции, основани на поставяне на залози или залози.
 3. Съгласявате се да използвате Уебсайта само за законни дейности в съответствие със съответните закони на юрисдикцията. Вие ще ни обезщетите и ще ни предпазите от всички искове на трети страни, загуби, щети, задължения, разходи и разноски (включително такси и разноски), свързани с или произтичащи от всяко нарушение на тези условия от Ваша страна.
 4. Съгласявате се да не качвате и да не предавате чрез Уебсайта (или някой от свързаните с него сървъри и услуги) никакви компютърни вируси, макро вируси, троянски коне, червеи или каквото и да е друго, предназначено да се намесва, прекъсва или нарушава нормалните процедури на работа на компютър, компютърна мрежа или мобилно устройство(а).
 5. Няма да създавате и публикувате хипертекстова връзка към която и да е част от Уебсайта или да се опитвате да осъществите неоторизиран достъп до която и да е част или компонент на Уебсайта.
 6. Няма да качвате или предавате чрез Уебсайта каквото и да е съдържание, което Ние или който и да е от нашите потребители може да сметне за обидно, неприлично, неприемливо или непристойно. Това включва съдържание, което може да предизвика раздразнение, неудобство или безпокойство. Ние си запазваме правото да изтриваме такова съдържание, без да изпращаме уведомления или обяснения.
 7. Вие поемате пълна отговорност за действията, които предприемате въз основа на информацията, намерена в Уебсайта. В допълнение към това Ние не гарантираме, че Уебсайтът ще бъде без грешки, дефекти или ще работи без прекъсване. В случай на загуба или неудовлетвореност, свързани със съдържанието на Уебсайта, е препоръчително да спрете да използвате Уебсайта. Ние няма да носим отговорност пред Вас за каквито и да било компенсации, включително непреки, последващи, примерни, случайни или наказателни щети и пропуснати ползи.
 8. За да увеличим ползите за нашите Потребители, може да предоставим връзки от други уебсайтове или ресурси. Вие знаете и се съгласявате, че ние не носим отговорност за достъпа и наличността на такива външни сайтове или ресурси. Ние не одобряваме и не носим пряка или косвена отговорност за практиките за защита на личните данни или за съдържанието на такива уебсайтове, включително (без ограничение) за реклами, продукти или други материали или услуги от такива уебсайтове или ресурси, нито за каквито и да било щети, загуби или обиди, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването на такова съдържание, стоки или услуги, налични на такива външни сайтове или ресурси. 
 9. Всеки рекламодател на нашия Уебсайт и Ние сме обвързани с правилата, въведени в Закона за лицензиране и реклама на хазартни игри от 2014 г. По-долу можете да прочетете резюме на основните цели:
 • а) Предотвратяване на това хазартът да бъде източник на престъпления и/или нарушения на обществения ред или да бъде свързан с престъпления и/или нарушения на обществения ред, както и да бъде използван в подкрепа на престъпленията;
 • б) Да гарантират, че хазартът се използва по справедлив и открит начин;
 • в) Да защитават децата и други уязвими лица от увреждане и/или експлоатация от хазарта.
 1. Трябва да сте наясно, че изпращайки на този Уебсайт по електронна поща, публикувайки на този Уебсайт или използвайки други начини, съдържание, включително ревюта на казина, въпроси, снимки или видеоклипове, коментари, предложения, идеи или каквито и да било подадени материали, Вие предоставяте на DbestCasino.com неизключително, безвъзмездно, вечно, прехвърлимо, неотменимо и напълно сублицензируемо право да използва, възпроизвежда, модифицира, адаптира, превежда, разпространява, публикува, създава производни произведения от и публично показва и изпълнява такива подадени материали по целия свят във всяка медия, известна сега или измислена впоследствие; и да използва името, което сте подали във връзка с такова подаване. Можем да решим да предоставим информация за вашите коментари или отзиви по наша преценка.
 2. DbestCasino.com не носи никаква отговорност за изразена и подразбираща се дезинформация. Ние правим всичко възможно, за да поддържаме нашия Уебсайт без грешки или пропуски, но DbestCasino.com не носи отговорност за точността на информацията, предоставена от уебсайтове на трети страни, свързани с и от нашия Уебсайт.
 3. Всички материали и връзки на този Уебсайт се използват на Ваш собствен риск. DbestCasino.com не поема никаква отговорност за каквито и да било щети или загуби, възникнали пряко или косвено от материалите на този Уебсайт.
 4. Ваша е отговорността да потвърдите, че онлайн хазартните дейности са разрешени в страната, в която пребивавате, и отговаряте на минималната възраст за игра и четене на съдържанието на този Уебсайт. Вие също така носите отговорността да докажете, че спазвате законите за хазарта, наложени от страната, щата и града, в който живеете. 
 5. Всяко съдържание, публикувано на Dbestcasino.com, е защитено с авторски права, Незаконното използване, разпространение и дублиране на нашите материали е нарушение на законите за авторското право и/или търговската марка.